Rakentajaradiossa tällä kertaa puheenaiheena radioaktiivinen radon-kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa haitallisina pitoisuuksina. Asiantuntijana Säteilyturvakeskuksen  tarkastaja Olli Holmgren.
holmgren-olli

Milloin Suomessa havahduttiin radon-ongelmaan, miten ongelma ilmeni ja mitä se aiheutti?
Radonia on mitattu Tampereella vuodesta 1985 alkaen. Suurin radon-riski on harjualueiden ylärinteillä ja lakialueilla. Ohjearvon ylittyminen on kuitenkin mahdollista koko kaupungin alueella.

15756848602_a74ac15ef1_z
Miten radonin esiintymistä tutkitaan, eli millaisia ovat tutkimusmenetelmät?
Mistä voi hankkia mittauspurkin?


Jos talossa on havaittu radon-ongelma, niin miten se voidaan korjata?


Miten radon-ongelmat vältetään uusissa rakennuksissa?

Lisätietoa radonista Säteilyturvakeskuksen nettisivuilta.

Jaa