Ohjelmasarja vieraili Hämeenlinnassa, josta löytyy todellinen sotahistorian ja sotilaselämän aarreaitta. Museo Militaria aloitti toimintansa vasta runsaat viisi vuotta sitten, ja se on lyhyessä ajassa kohonnut asiasta kiinnostuneiden ykköskohteeksi Suomessa. Tarja Jykylä tutustui museoon ja jututti tutkija Samuel Fabrinia.

Museo Militarian juuret ovat maavoimien kolmen aselajin, tykistö-, pioneeri- ja viestiaselajin, piirissä. Museo perustettiin tallentamaan näiden aselajien aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä ja välittämään siihen liittyvää tietoa, tarinoita ja elämyksiä suurelle yleisölle.

Museo Milatariaan on yhdistetty kolme museota Pioneerimuseo (Miehikkälästä), Viestimuseo (Riihimäeltä) ja Suomen Tykistömuseo (Hämeenlinnasta), jonka tiloihin uusi museo perustettiin Linnan kasarmille.

KUUNTELE Fabrinin haastattelu:

Tarinatuokio jatkuu:

Kolmannessa osassa käydään sotilasteltassa:

KATSO myös nettisivut