Seitsemäs jakso käsittelee talon suunnittelua ja arkkitehtuuria. Haastateltavana on Passiivikivitalojen asiakaspalvelujohtaja Jussi Pajulahti, jonka kanssa puhumme erityisesti talon pohjaratkaisusta ja sen suunnittelusta.

Uuden talon rakennuttamista suunnitteleva ottaa yleensä heti alkuvaiheessa yhteyttä talotehtaaseen tai arkkitehtitoimistoon. Jussi Pajulahti kertoo, miten prosessi etenee. Toimittajaa kiinnostaa myös se,  selvitetäänkö, onko yhteydenottajalla ylipäänsä resursseja ryhtyä rakennuttajaksi. Suositellaanko joskus jotain muuta asumismuotoa kuin omakotitaloa?

Rakennuttajalla on usein  tontti jo kiikarissa tai se on jopa hankittu. Silloin on selvitettävä asemakaavan ja tontin asettamat vaatimukset ja rajoitukset, mitä tontille ylipäänsä saa rakentaa.
Kunnan rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kuuntele Jussi Pajulahden haastattelu tästä aiheesta:


Pohjaratkaisu

Kun talon pohjaratkaisua aletaan suunnitella, liikkeelle voi lähteä nykyisestä asunnosta, mitä siinä on hyvää ja käytettävissä myös uudessa talossa. Paperille kannattaa kirjata nykyisen asunnon hyvät ja huonot puolet sekä parannusideat.

Rakennuttajalla on usein pää täynnä ideoita, joita on nähnyt muiden taloissa esimerkiksi asuntomessuilla. Vain harvalla on selkeä visio toimivasta pohjaratkaisusta, johon vaikuttaa mm. asukkaiden lukumäärä ja elämäntilanne.
2016-01-29 19.11.05
Huonejärjestystä mietittäessä kannattaa miettiä, mistä pitää päästä minnekin ja minkä kokoisia huoneita tarvitaan. Tämä havainnollistetaan huonetilakaaviolla.

Suunnitteluvaiheessa on otettava huomioon sekin, että unelmien oma talo myydään joskus jollekin toiselle. Liian erikoiset ratkaisut vähentävät kiinnostuneiden määrää.

Tästä aiheesta  lisää Jussi Pajulahden kanssa:


Omaa vai ammattimiesten hommaa

Rintamamiesten ja siirtokarjalaisten talot rakennettiin aikanaan pitkälti talkootyönä ja omalla porukalla. Aivan viime vuosiin saakka taloja on tehty paljon hartiapankki-systeemillä eli talon rakennuttaja yrittää tehdä mahdollisimman paljon itse tai kavereidensa kanssa. Nykyisin rakentaminen on tiukasti säädeltyä eli kuka tahansa ei voi ja saa tehdä mitä tahansa. Monet työt kannattaa jättää ammattimiesten tehtäväksi, mutta paljon voi tehdä itsekin.

Talotehtaan pääsuunnittelija on rakennuttajan henkilökohtainen yhteyshenkilö, joka opastaa ja pitää homman kasassa. Pääsuunnittelija on ikäänkuin projektipäällikkö.

Vastaava mestari on puolestaan se työnjohtaja, joka johtaa toimintaa työmaalla. Talotehdas tai arkkitehtitoimisto voi suositella hyväksi havaittua mestaria. Perinteinen rakennusmestarikoulutus on palannut ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin. Aiheesta lisää Jussi Pajulahden kanssa:


Rakentajaradion seuraavassa jaksossa puhutaan rakennesuunnittelusta, joka on loogista jatkoa pohjaratkaisun suunnittelulle.